ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนดีประจำตำบล
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:03 โดย โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กำหนดการเปิดภาคเรียน โรงเรียนโคกกรวดหนองพวง กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:12 โดย เอนก แก้วผาง
 • ข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !
  ส่ง 1 เม.ย. 2555 02:52 โดย โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • รับนักเรียนใหม่
 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวัน ที่ 9 มิถุนายน 2559
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:45 โดย โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ครั้งที่ 1 เปิดประชุมครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2556 .....................................
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 20:38 โดย เอนก แก้วผาง
 • ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 02:15 โดย เอนก แก้วผาง
 • กิจกรรม
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 20:05 โดย เอนก แก้วผาง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา